Personeel

Organogram schooljaar 2017-2018

schoolbestuur:

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der

Christelijke Scholen  Midden-Kempen

Oude Molenstraat 11

2390 Westmalle

Schoolgegevens:

Gesubs. Vrije Basisschool

“Klavertje Vier-sel”

Veerstraat 59

2240  Viersel

Afgevaardigd bestuurder van de school: Alain Laridon

Directie: Greet Van den Eynde

 

 

Onderwijzend personeel: kleuter

Onderwijzend personeel: lager

Administratief Personeel

Anouk Adriaenssen

Kathleen Eykens

Marleen Nevelsteen

Leen Van Soom

Melissa Bogaerts

 

 

Ria Lenaerts

 

 

Martine Meeus

Arbeidspersoneel

 

Vicky Luyckx

Viviane Van Hoof

 

Lesley De Ceuster

Lizette Davidson

 

Valerie Auwers

 

Kinderverzorgster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagmoeder

Lich. Opv.

Lich. Opv.

Bisa Boterberg

An Lenaerts

Meester Lennert

 Khadija Eddahhaouy

 

 

 

   

   Pedagogische omkadering

CLB

 

Zorgcoördinator:

Edith Wouters

 

Kathleen Eykens

Ruth Lenaerts

 

ICT-coördinator:

 

     

Hans Peeters

 

 

GVBS Klavertje Viersel   -   Veerstraat 59   -   Viersel   -   034857398