Organogram schooljaar 2018-2019

schoolbestuur:

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der

Christelijke Scholen  Midden-Kempen

Oude Molenstraat 11

2390 Westmalle

Schoolgegevens:

Gesubs. Vrije Basisschool

“Klavertje Vier-sel”

Veerstraat 59

2240  Viersel

Afgevaardigd bestuurder van de school: Alain Laridon

Directie: Greet Van den Eynde

Onderwijzend personeel: kleuter

Onderwijzend personeel: lager

Administratief Personeel

Anouk Adriaenssen

Kathleen Eykens

Marleen Nevelsteen

Leen Van Soom

Melissa Bogaerts

Lotte Van Laer

Lesley De Ceuster

 

Martine Meeus

Arbeidspersoneel

Vicky Luyckx

Viviane Van Hoof

Valerie Auwers

Lizette Davidson

Kinderverzorgster

 Marijke Suykens

Middagmoeder

Lich. Opv.

Lich. Opv.

Bisa Boterberg

An Lenaerts

Lennert Van Doninck

 Khadija Eddahhaouy

   

   Pedagogische omkadering

CLB

Zorgcoördinator:

Hilde Vanneste

 

Kathleen Eykens

Ruth Lenaerts

ICT-coördinator:

     

Hans Peeters

GVBS Klavertje Viersel   -   Veerstraat 59   -   Viersel   -   034857398