1

 

Gedurende het ganse schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03/485 73 98 inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.

 

Geplande kijkdagen volgend schooljaar telkens van 11 tot 12 uur

5 oktober 2018

7 december 2018

15 februari 2019

15 maart 2019

10 mei 2019

 

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

Geboren voor of op...

stappen in op...

1 maart 2016

1 september 2018

5 mei 2016

5 november 2018

7 juli 2016

7 januari 2019

1 augustus 2017

1 februari 2019

11 september 2016

11 maart 2019

23 oktober 2016

23 april 2019

3 december 2016

3 juni 2019

1 maart 2017

1 september 2019

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft,

kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

 

 

GVBS Klavertje Viersel   -   Veerstraat 59   -   Viersel   -   034857398